Nggedabyah Bab Beringin

Lik Paijo sing ntes wae bali saka mudhik. Selak pengen ngalor NGIDULan nang angkringan. Pa meneh saiki sih mangsane NGIDUL fitri ta. Tambah gayeng kudune.

Lik Paijo :“Kosong-kosong yo Kang.”
Kang Bondan :“Ho’o padha padha. Ning utang e ora mulai seka nol meneh lho. Haha”
Lik Paijo :”Haha. Beres Kang. Iki ana wit turbo. Dhuwit turahan bada. Tak nggo ngenolke utang wae lah.”
Kang Bondan :”Nah, rak yo ngono. Le minal aidzin ki ora ming lip service. Ana aksi nyatane. Dakwah bil hal nek jare Pak Ustadz.”
Lik Paijo :”Halah, kok le nyambung-nyambungke meksa tenan.”
Kang Bondan :”Tuntutan pekerjaan ngangkring Lik. Haha.. Lha agama we wis akon nek..”
Lik Paijo :”Uwis kang. Ndak ra rampung-rampung nek disambungna terus. Hehe”
Kang Bondan :”Iya ya. Piye perjalanane wingi. Lancar ta?”
Lik Paijo :”Alhamdulillah diparingana slamet. Malah wingi kebarengan rombongane Suryo Paloh kae.”
Kang Bondan :”Oalah, akeh ra Lik? Ncen ket wingi TV One karo Metro Tv kebak karo berita2 tokoh Golkar.”
Lik Paijo :”Haiyo lah, bos e TV One kan lak yo Pak Ical ta. Nek Metro nggone Pak Paloh. Ning kok aku ngrasakke rada aneh ta karo kampanye ne saklorone. Utamane sing liwat tv.”
Kang Bondan :”Aneh piye ta?” [karo nyuntak teh sagelas. Panas]
Lik Paijo :”Jal, sing Surya Paloh ngangkat isu Lumpur Lapindo. Kepara nganti acara Kick Andy barang. Angger pas Headline News ya slot pidhatone Pak Paloh … jan, suwe tenan. Pas leren nong pom bensin kae ya tv ne disetel TV One. Ngangkat tema ngene ki “Isu Lapindo = Black Campaign. Asline ya cara alus nggo narik simpati. Ben ketok dadi pihak kang “dizalimi” ngono.”[nyruput teh panas]
Kang Bondan :”Lha apa anehe ta?”[ngepenakke anggone njagong]
Lik Paijo :”Jal ya, saklorone kan padha-padha ngrebutake kursi Ketum Golkar ta. Lha ning kok malah padha dene ngudhal-udhal eleke liyan. Kuwi ateges ngudhal-udhal eleke elite Golkar dhewe ta. Pa meneh diekspos ning media. Po ra malah dadi bumerang kuwi. Apa maneh sing milih dadi ketua lak ya internale Golkar dhewe ta. Wong njaba lak ya ‘masa bodoh- ta. Saumpama seneng, ya ra nduwe hak pilih. Saumpama nggethingi, tetep ra ngrugeni. Po ya mendhingan ora luwih dirapeti wae isu-isu kaya ngono.”
Kang Bondan :”Haiyo yo. Tapi Golkar parte gedhe kok, Lik. Dadi hambokna disimpen rapet-rapet, wartawan bakal ngendhus.”
Lik Paijo :”Ncen gedhe, Kang. Ning jan, nasibe gek ora kaya logone. Wit ringin sing kokoh bakoh. Buktine, dhek pilpres wingi, dhukungan DPD nggo Pak Kalla yo ora bulet ta. Aku marai kelingan karikatur bab Golkar ning sawijining koran. Golkar digambarna wit ringin gweeedhii banget ning meh ambruk. Banjur disonggo pring ning kana kene.”
Kang Bondan :”Wah, ho’o ya Lik.”
Lik Paijo :[ana SMS mlebu. Leren sedhela nggo mbalesi.] “Ora mung kuwi jane.”[nglebokna HP ne ning sak meneh]. “Jal, saiki TV One lan Metro dadi ketok kurang independensine. Padahal, kalorone stasiun tv berita sing apik ning Indonesia. Wong ming ana loro. Haha. Pancen mungkin nguntungake ing jangka pendek. Ning jangka panjang? Aku kok mbayangna, nek salah sijine ana sing lila legawa. Ora kampanye blas. Saumpama kampanye yo ora nggunakna stasiun tv ne dhewe. Kepeksane tetep nganggo, ya iklan e ki seimbang. Ketoke bakal luwih ketok dewasa. Elegan.”
Kang Bondan :”Tapi ncen kekuasaan ki kaya gula sing legi. Saklorone rumangsa. Pisan meneh, RUMANGSA nguwasani media ya banjur disetir ben iso nggayuh apa karepe ta. Ya kuwi kekuasaan kang luwih dhuwur. Lha kaya wingi, Sri Sultan sing wis dadi Wong Agung kok malah maju nyalon Presidhen. Padahal, Ngayogyakarta Hadiningrat ki wis istimewa lho. Tur wis diwejang karo ramane, HB IX, kanggo ngayomi Yogya salawase urip. Mungkin marga dongane ramane kuwi, HB X ora dadi. Tapi jare wong Yogya malah dha seneng yen Sultan ora dadi. Ora rumangsa ditinggal lunga ngono.
Lik Paijo :”Bisa kuwi Kang. Ning ya aku teka khusnudzon wae Sri Sultan nduwe pamundhut dhewe kang ora dimangerteni liyan”
Kang Bondan :”Ning ya wajar lho yen akeh tokoh Golkar kang pengen kuasa.”
Lik Paijo :”Lha napa ta, Kang?”
Kang Bondan :”Lha wong logone beringin. Jal yen dipisah. Ber…INGIN.. tegese lak nduweni pepinginan ta. Antarane ya bab kuasa kuwi.”
Lik Paijo :”Nah to, mulai nyambung-nyambungke. Tapi ncen parikena kuwi Kang. Bab rumangsa kuwasa saka sing cilik cilik wae ya bisa ta. Rumangsa nguwasani tangan.. Banjur nggo obah sekarepe. Ngeplaki sing ra salah. Rumangsa nguwasani ndalan. Banjur angger ana klakson sithik wae wis muni muni.”
Kang Bondan :”Ha berarti nek ngono sing perlu dikuwasani dhisik ya nepsune ya?”
Lik Paijo :”Hayo Kang. Pasrahna mring Gusti Kang Maha Kuwaseng(kuwasa ing) Sekabehane. Termasuk nepsune dhewe. Lha piye ora, sing nyiptakna nepsu lak ya Gusti ta. Sing ngerti piye watake nepsu, piye anggone ngendhaleni,, lak ya mung Gusti. Mula, tugase dhewe ya tansah nyenyuwun diajari Gusti ben isoh lerem nepsune.”
Kang Bondan :”Bener kuwi. Termasuk nepsu anggone nggedabyah ngene iki po ra Lik? Haha. Yen nepsune wis kasil dikuwasani, partai beringin e bakal kaya wit ringin kuwi” [sambi nuduh wit ringin ning alun-alun, cedhak karo angkringane]. Nduweni oyod kang bakoh. Kayune tegak. Jejeg. Godhonge marai edhum. Oyode nyimpen banyu. Kayune isoh ngge sendhean. Godhone ngetokna oksigen, yen garing iso dadi pupuk alami. Tua enom, cilik gedhe, kewan manungsa wit, bisa kayoman. Ayom ayem. Malah termasuk bangsane lelembut barang. Haha”
Lik Paijo :”Wah, yen kuwi kayane ya kaya sing dijanjekke para calon ketum anyar Golkar. Muga-muga wae pancen bisa kaleksanan. Muga-muga wae pancen bisa ngayom ayemi Indonesia. Pa meneh sih mangsane bada. Ketoke ra ilok nek gontok-gontokan.”
Lik Paijo :”Tak bali sik ya, bojoku wis sms lan mis kol bola-bali. Selak meh turu. Jebul aku lali ra nggawa kunci. Mbangane kekancing. Hehe”
Kang Bondan :”Lah, kuwi turu wae ning wit ringin. hahahhaa”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s